تحقیق بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

|فایل کامل|tqn
فرمت فایل: ورد - word, ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 11بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ - با تاکيد مجدد بر يکی از اهد...